ALPENHEAT Remote Control

Model: AC18

Daljinski upravljač za grijane čarape AJ26-RC, AJ27-RC, AJ23-RC

Može se koristiti samo za ALPENHEAT zakrivljenu bateriju BP18, s narančastim planinskim dizajnom na bateriji.