História firmy

Est. 1993

Vyvinuté a dizajnované v Rakúsku

V činnosti firmy od začiatku dominoval výskum, vývoj ako aj výroba vyhrievaných výrobkov. Centrála sa nachádza v krajine zimných športov v Rakúsku.

Prostredníctvom vývojového a výrobného Know-How bola počas mnohých rokov vybudovaná silná pozícia na trhu.  Táto skutočnosť pretrváva aj v súčasnosti. 

Ďalší vývoj výrobného sortimentu je pre ALPENHEAT odjakživa dôležitou a ústrednou témou. Takto sa bude aj v budúcnosti nepretržite pracovať na vývoji a novinkách.

Alpenheat je rodinná firma založen, od roku 2009 zodpovedá za strategickú prípravu ako aj za operatívne obchodovanie firmy Alpenheat Tanja Gragl.

Alpenheat – špecialista na vyhrievané odevy!