Företagets historia

Grundat 1993

Utvecklad och designad i Österrike

Alpenheat huvudkontor ligger i vintersportlandet Österrike.

Redan från början har forskning och utveckling samt tillverkning av uppvärmda produkter dominerade företagets verksamhet.

Styrkan i företaget idag är den kompetens som förvärvats inom tillverkning, sitt tekniska kunnande och beprövad teknik.

Utöka sortimentet har alltid varit en viktig och central fråga för ALPENHEAT och företaget kommer i framtiden att fortsätta att fokusera på att utveckla nya idéer och produkter.

ALPENHEAT är ett familjeföretag, sedan 2009 har Tanja Gragl varit ansvarig för driften av företaget och dess strategiska inriktning.

ALPENHEAT  - specialisten för uppvärmda produkter!